fbpx

Algemene voorwaarden

Inschrijvingsgegevens.

De medische gegevens van de deelnemer worden volledig en correct ingevuld op het inschrijvingsformulier. Specifieke zorgen kunnen eventueel in een afzonderlijke mail worden toegevoegd. Het Land van Ny respecteert het medisch geheim en gaat discreet met deze gegevens om. De gegevens van uw kind zijn onderhevig op de wet van privacy en zullen uitsluitend gebruikt worden voor communicatieve doeleinden van het Land van Ny.

Indien er tijdens de vakantie toch wordt vastgesteld dat bepaalde gegevens ontbreken en/of niet correct werden ingevuld, behoudt het Land van Ny zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het kamp. Het betaalde inschrijvingsgeld blijft in dat geval het Land van Ny toekomen als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

Beeldmateriaal.

Beeldmateriaal genomen op vakantie kan gebruikt worden voor publiciteit van het Land van Ny en/of op de website worden gezet. Heb je echter problemen met bepaalde foto’s op de website, laat het ons gerust weten en we halen die foto’s van onze website.

Betalen van inschrijving.

Wanneer u uw kind inschrijft, heeft u de keuze tot het betalen van een voorschot van 50% of het volledige bedrag. U wordt doorverwezen naar een directe betaling via bancontact. Daarna bent u gebonden aan de annuleringsvoorwaarden.
Indien u niet tijdig betaalt, kan het Land van Ny de verschuldigde som vragen, vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 25 € en verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet.

Verzekering.

Het Land van Ny heeft een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”  bij Fortis AG – Emile Jacqmainlaan 53 – 1000 Brussel. Hierin wordt de lichamelijk en stoffelijke schade gedekt tot 1.500.000 EUR per schadegeval. Deze polis dekt onze aansprakelijkheid tegenover derden en komt dus tussen voor ongevallen die door onze fout werden veroorzaakt.
Een ongeval, zijnde een plotse en onverwachte gebeurtenis door een externe kracht (dus buiten onze fout om), vallen dan ook niet onder deze polis. Indien u vindt dat deze dekking onvoldoende is, kan u best een bijkomende verzekering afsluiten bij uw persoonlijke verzekeraar. (ziekenfonds, persoonlijk ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, …)
De kosten ten gevolge van het aanbrengen van lichamelijke of materiële schade ten nadele van derden of van het Land van Ny dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden. De deelnemers doen dan best beroep op de familiale polis van het gezin.

Annuleringen door de ouders.

Elke annulering, omwille van welke reden ook, dient schriftelijk te gebeuren (per post of per mail) aan:
Het Land van Ny
Château Ferme de Ny
Rue de Longchamps 3
6990 Ny-Hotton
info@kinderkampen.be
De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mail bericht.
Het niet betalen van het inschrijvingsgeld geldt niet als annulering. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vakantie, is een tijdig en formeel annuleringsverzoek dus vereist.

Annuleringskosten:
–Bij annulering tot en met de 14de dag na de bevestiging van de inschrijving betaal je geen annuleringskosten. De dag van inschrijving is hierbij bindend. Het betaalde bedrag wordt u terug betaald.
– Bij annulering vanaf de 15 de dag tot 61 dagen vóór het verblijf, betaalt u 25 EUR dossierkosten. De dag van inschrijving is hierbij bindend. Ook hier wordt het saldo terugbetaald.
– Bij annulering tussen 60 dagen en 31 dagen voor het vertrek, betaalt u 50% van het inschrijvingsgeld.
– Bij annulering bij minder dan 30 dagen vóór het vertrek, betaalt u 75% van het inschrijvingsgeld.
– Bij annulatie binnen 7 dagen voor het vertrek of bij het niet opdagen van de deelnemer die geen annuleringsverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Uitzonderingen
:
Pandemie: Indien de overheid het organiseren van onze Kinderkampen verbiedt, kan u het kamp kosteloos herboeken naar een andere periode. Dit aanbod blijft 2 jaar geldig. U kan er ook voor kiezen om het inschrijvingsgeld, verminderd met 25 € dossierkosten, terug te vragen.

Er worden geen annuleringskosten aangerekend omwille van een hospitalisatie (kort voor de afreis met minimum 1 overnachting) van de betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs toe te voegen bij de annuleringsbrief. Indien u zelf voor een vervanger zorgt, meldt u dit schriftelijk aan het Land van Ny. De vervanger moet ons ook een inschrijvingsformulier bezorgen (vermeld de naam van de persoon die u vervangt). U betaalt geen annuleringskosten en het deelnamegeld (indien al betaald), wordt na betaling door de vervanger teruggestort.
Verplaatsing inschrijving naar een andere vakantie of cursus: Deelnemers die zeven dagen na de bevestiging van hun inschrijving, alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander kamp van het Land van Ny, wordt de administratiekost aangerekend van 25 EUR. Een verplaatsing naar een ander kamp kan alleen binnen een zelfde kalenderjaar.

Annuleringen door het Land van Ny.

Tot hiertoe hebben we nog nooit een kamp moeten afgelasten door gebrek aan inschrijvingen, maar het Land van Ny behoudt zich het recht om een kamp af te lassen indien er te weinig inschrijvingen zijn. We zullen u daar ten laatste 14 dagen voordien schriftelijk (post of e-mail) van op de hoogte brengen. Indien mogelijk, bieden wij u de kans om in te schrijven voor een ander kamp. Indien u daar niet mee akkoord gaat, zullen wij u het volledige inschrijvingsgeld terug betalen.
Wanneer wij genoodzaakt zijn om de kampen af te lassen in geval van heirkracht, vb. epidemie kan u het kamp kosteloos herboeken naar een andere periode. Dit aanbod blijft 2 jaar geldig. U kan er ook voor kiezen om het inschrijvingsgeld, verminderd met 25€ dossiers kosten, terug te vragen.

Vroegtijdige afreis.

In principe verwachten we dat iedereen de vakantie volledig meemaakt. Indien een deelnemer toch vroegtijdig het kamp verlaat, dan zijn de schriftelijke toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Gelieve dit vooraf af te spreken met het Land van Ny. Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht.
Alleen wanneer iemand omwille van familiale (ziekte of sterfgeval van familielid tot de tweede graad) en/of medische redenen een vakantie vroeger moet verlaten, betalen we 25 EUR per niet genoten verblijfsdag terug.

Andere.

Wanneer je je kind inschrijft voor een kamp in het Land van Ny, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
We doen al het mogelijke om elke vergissing op deze website te voorkomen. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor het Land van Ny.